1scasino បាខារ៉ាត់អនឡាញ

By | ខែ​កក្កដា 25, 2018
1s casino ไพ่บาคาร่า

1S Casino បៀបាខារ៉ាត់ ហ្គេម៍បៀអនឡាញដ៏ពេញនិយម មានអតិថិជននិយមលេងទូទាំងប្រទេស Baccarat រឺ បាខារ៉ាត់ ជាហ្គេម៍​ភ្នាល់អនឡាញដែលអ្នកចូលចិត្តមកជាយូរ 1S casino បាខារ៉ាត់ អាចលេងតាមបណ្តាញប្រព័ន្ធវេបសាយ បានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ដោនឡោដ៍កម្មវិធី មកតំឡើងមិនថាយ៉ាងណា ជាមួយលក្ខខ័ណក្នុងការលេងដែលងាយយល់និងមានឳកាសទទួលជ័យជំនះខ្ពស់ ដែលជាការភ្នាល់មានគ្នាពីរនាក់គឺខាង(មេ) និងខាង(កូន) ហើយតម្រូវអោយលោក-អ្នកជ្រើសរើសថាខាងណាមួយទទួលបានពិន្ទុ9គ្រាប់រឺច្រើនជាងគ្នា

គោលបំណងនៃការលេង បៀបាខារ៉ាត់ អនឡាញ គឺដើម្បីភ្នាល់គ្នារវាងមនុស្ស2នាក់ ខាង(មេ)និងខាង(កូន) ហើយអោយលោក-អ្នកជ្រើសរើសខាងណាទទួលបានពិន្ទុ9គ្រាប់ ការលេងបាខារ៉ាត់ លោក-អ្នកអាចដាក់ភ្នាល់បានដូចខាងក្រោមនេះ

ការលេងបាខារ៉ាត់ក្នុង 1S Casino

1. Player ភ្នាល់ខាង(កូន)
2. Banker ភ្នាល់ខាង(មេ)
3. TieGame ភ្នាល់ស្មើ
4. Player Pair ភ្នាល់ខាង(កូន)ចេញបៀគូ
5. Banker Pair ភ្នាល់ខាង(មេ)ចេញបៀគូ
6. Big ភ្នាល់ទាំងសងខាងរួមគ្នាមានបៀ 4សន្លឹក (មានកាស៊ីណូខ្លះៗ)
7. Small ការភ្នាល់ទាំងសងខាងរួមគ្នាបានច្រើនជាង4សន្លឹក (មានកាស៊ីណូខ្លះៗ)

ការលេងបាខារ៉ាត់ក្នុង 1S Casino
 1. ទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់ភ្នាល់ មើលពិន្ទុបៀ បែងគឺ,ភ្លេយ៉ឺ ,ជ្រើសចំនួននៃការភ្នាល់
 2. ចំនួនក្រេឌិដបច្ចុប្បន្ន
 3. ស្ថិតិនៃការចាញ់ ឈ្នះ ស្មើ នៃហ្គេម៍​ដែលលេងកន្លងហួស តាំងតែចាប់ផ្តើមចែកបៀ ដំបូង
 4. រូបភាពថតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ពីកាស៊ីណូពិតៗ 1S Casino

ការចែកបៀ និង​ការរាប់ពិន្ទុបៀបាខារ៉ាត់អនឡាញនៃ 1S Casino
បាខារ៉ាត់អនឡាញ(Baccarat) ការលេងដោយសន្លឹកបៀ ក្នុងមួយខាងទទួលបានយ៉ាងតិច 2 សន្លឹក តែមិនលើសពី​3 សន្លឹកបៀបាខារ៉ាត់សន្លឹកដំបូងជាមួយនិងសន្លឹកទី3អូសចេញពីប្រអប់អោយទៅខាង(កូន) ចំណែកសន្លឹកទី2 និង សន្លឹកទី 4 អោយទៅខាង(មេ)ប្រសិនបើខាងណាមួយចង់បានបៀសន្លឹកទី 3 តាមលក្ខខ័ណពិសេសដែលបង្ហាញនៅខាងក្រោមគឺអាចសុំអូសបាន(អូសបៀ) បៀគ្រប់សន្លឹករបស់ បាខារ៉ាត់ ដែលបានចែកគឺត្រូវបើកផ្ងារទាំងអស់


ការរាប់ពិន្ទុបៀ 1S Casino បាខារ៉ាត់ អនឡាញ បៀដែលមានរូបខាងមុខ(អ៊ុង) និង 10 រាប់ស្មើ 0 បៀអាត់(A) រាប់ស្មើ 1 បៀសន្លឹកផ្សេងៗ ទាំងអស់រាប់តាមលេខនៅលើសន្លឹកបៀ ពិន្ទុរបស់បាខារ៉ាត់ក្នុងម្ខាងៗ គឺតួលេខចុងក្រោយបូករួមទាំងអស់ ដូចនេះខាងណាមួយដែលមានបៀ 8 ជាមួយបៀ 7 គឺមានពិន្ទុ 7 គ្រាប់ (ព្រោះ 8 + 9 = 17 ) ទាំងនេះព្រោះបៀលេខ 10 គ្រាប់ និងអ៊ុងរាប់ពិន្ទុស្មើ 0 គឺរាប់ចំពោះតែតួលេខចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះ 10 គ្រាប់គឺមានតម្លៃស្មើសូន្យ ការរាប់ពិន្ទុគឺរាប់ដេញពីលេខ 0 ទៅ 9 ស្មើ និង (មិនដូចគ្នាក្នុងការលេង ប្លែកចែក រឺ មាកាវយិហិត) គឺមិនអាចរ៉ាប់បំបែកគ្នាបានទេ


បៀណេតធើរ៉ល បាខារ៉ាត់ 1S casino ព្រោះតែមួយខាងៗ គឺសង្ឃឹមថានិងបានពិន្ទុប្រហាក់ប្រហែល 9 រឺ ខ្ពស់ជាងនេះតាមដែលអាចធ្វើបាន នៅពេលបានពិន្ទុ 8 រឺ 9 ពីសន្លឹកបៀពីសន្លឹកដំបូងក៏គិតបានថា ជាលទ្ធផលល្អបែបនេះហៅថា ( ណេតធើរ៉ល់) បើប្រៀធៀបជាមួយ ប៉កដែងក៏អាចហៅបានថា ប៉ក8 រឺ ប់ក់9 ទាំងសងខាងគឺត្រូវ (បិទ) រឺ មិនស្នើសុំបន្ថែម តាមលក្ខខ័ណហើយ មានតែពិន្ទុមួយប៉ុណោះដែលអាចយកឈ្នះ(ណេតធើរ៉ល់) 8 បានគឺ (ណេតធើរ៉ល់) 9


ពាក្យដែលនិយាយក្នុងការលេង 1S Casino បាខារ៉ាត់អនឡាញ

 • Banker គឺជា(មេ)
 • Player គឺជា(កូន)
 • TieGame គឺ(ស្មើ)
 • Player Pair គឺឺ(កូន)ចេញបៀគូ
 • Banker Pair គឺឺ(មេ)ចេញបៀរគូ

ការក្លាយជាអ្នកឈ្នះនៃហ្កេម៍ បាខារ៉ាត់ អនឡាញខាងដែលទទួលបាន ពិន្ទុច្រើន រឺ ប្រហាក់ប្រហែលនិង 9 គ្រាប់ គឺជាអ្នកឈ្នះ

 • ការក្លាយជាអ្នកឈ្នះនៃហ្គេម៍​ បាខារ៉ាត់ អនឡាញខាងដែលទទួលបាន ពិន្ទុច្រើន រឺ ប្រហាក់ប្រហែលនិង 9 គ្រាប់ គឺជាអ្នកឈ្នះ
 • លោក-អ្នកដែលដាក់ភ្នាល់ខាង(កូន) ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1=1
 • លោក-អ្នកដែលដាក់ភ្នាល់ខាង(មេ) ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1=1 តែត្រូវកាត់ 5% គិតជាថ្លៃតុង
 • លោក-អ្នកដែលដាក់ភ្នាល់ខាង(ស្មើ) ទទួលបានទឹកប្រាក់1=8
 • លោក-អ្នកដែលដាក់ភ្នាល់ខាង(កូូន) មានបៀគូ ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1=11
 • លោក-អ្នកដែលដាក់ភ្នាល់ខាង(មេ) មានបៀគូ ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1=11
 • នៅពេលកើតមានការស្មើគ្នាឡើងមក ការភ្នាល់ទាំងអស់មិនថាតែខាង(មេ) រឺខាង(កូន) លើកលែងតែចាក់បៀគូ គឺត្រូវដកទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញមិនមានការចាញ់-ឈ្នះនៅក្នុងការលេងមួយនេះ