Dragon Tiger (បៀខ្លា-នាគ)

By | ខែ​កក្កដា 25, 2018
1s casino Dragon Tiger

1S Casino ជាហ្គេម៍បៀខ្លា-នាគ ដែលអតិថិជនភាគច្រើនបានស្គាល់ក្នុងឈ្មោះ Dragon Tiger មួយនៃសេវាកម្ម កាស៊ីណូអនឡាញ ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ដែលទទួលការពេញនិយមនៃ 1Scasino Dragon Tiger ជាការភ្នាល់នៃកាស៊ីណូបែបងាយ ដឹងលទ្ធផលពិន្ទុចាញ់-ឈ្នះដោយបៀម្នាក់មួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះ

ការលេងបៀ Dragon Tiger

បៀខ្លា-នាគ ( Dragon Tiger ) នៃសេវាកម្ម 1S Casino ជាការភ្នាល់នៃកាស៊ីណូបែបងាយៗ ជាហ្គេម៍ដែលភ្នាល់លើបៀអ្នកដែលទទួលបាន K ជាពិន្ទុខ្ពស់បំផុត និង A ជាពិន្ទុទាប់បំផុត មានរៀងតាមលំដាប់ពីធំមកតូច K(13) Q(12) J (11) 10.9.8.7.6.5.4.3.2. A(1)

(Dra Gon) រឺ (Tiger) ខាងណាដែលទទួលបានបៀធំជាងគឺជាអ្នកឈ្នះ និង មិនមានការកាត់ភាគរយ (ឧ)ក្នុងការដាក់ភ្នាល់នៃខាងនីមួយៗ បើមានការចេញមក ( ស្មើ ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលភ្នាល់នៅលើ ” DraGon” រឺ ” Tiger” គឺនិងមានកាត50% នៃថ្លៃភាគរយប្រមូលទុក ចំនួនដែលនៅសល់ និងប្រគល់ជូនទៅអ្នកលេងវិញទាំងអស់របស់ “Dragon” និង “Tiger”
ស្មើៈ ពិន្ទុស្មើ គឺទាំងសងខាង “Dragon & “Tiger” មានបៀដូចគ្នា
Dragon គូ/សេស និង Tiger គូ/សេស ការភ្នាល់តែម្ខាង គឺនិងមានពិន្ទុឈ្នះនៅពេលដាក់ភ្នាល់ខាង “Dragon” រឺ “Tiger” តែម្ខាងគឺ គូ ឬ សេស និងមានមានកាត់ភាគរយនោះទេ ប៉ុន្តែទាំងសងខាងគឺអាចចាញ់នៅពេលបៀរបស់ Dragon ចេញមកត្រូវគ្នានិង 7 របស់ Tiger គូ/សេស គឺចាញ់នៅពេលដែលបៀរបស់ Tiger ចេញមកត្រូវគ្នាជាមួយនិង 7 របស់ Dragon Tiger គូ/សេស & Dragon គូ/សេស គឺនិងធ្វើការបើកអោយភ្នាល់ 35 ហ្គេម៍ដំបូងរបស់បៀនីមួយៗ

1Scasino menu Dragon Tiger

เมนูเกม dragon tiger
 1. ទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់ភ្នាល់ មូលពិន្ទុបៀ(ខាងមេ)និង(ខាងកូន)
 2. ចំនួនក្រេឌីដនៃបច្ចុប្បន្នរបស់ Dragon Tiger ( បៀខ្លា-នាគ)
 3. រូបភាពផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Dragon Tiger ចេញពីកាស៊ីណូ ពិតៗ
 4. ជ្រើសចំនួននៃការភ្នាល់ ក្នុងការដាក់ភ្នាល់
 5. ស្ថិតិក្នុងការលេងហ្គេម៍ដែលកន្លងហួស ក្នុងតារាងគឺនិងមានបញ្ជាក់ការ ចាញ់ ឈ្នះ ស្មើ របស់ខាងមេ និង ខាងកូន

អត្រាការសងរបស់បៀ ខ្លា-នាគ

 1. Dragon 1:1 ( កាត់ថ្លៃ Commission 50% ពេលលទ្ធផលចេញមកស្មើគ្នា )
 2. Tiger 1:1​ ( កាត់ថ្លៃ Commission 50% ពេលលទ្ធផលចេញមកស្មើគ្នា )
 3. ស្មើគ្នា 8:1
 4. Dragonគូ 1:1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ Dragon គឺ7 )
 5. Dragonសេស 1:1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ Dragon គឺ7 )
 6. Tigerគូ 1:1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ Tiger គឺ7 )
 7. Tigerសេស 1:1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ Tiger គឺ7 )

ការព្រមព្រៀងនិងលក្ខខ័ណ្ឌហ្គេមបៀ Dragon Tiger

  1. Dragon Tiger ( បៀខ្លា-នាគ) : ការចាប់ផ្តើម
  – បៀចាំបាច់ត្រូវមានការបើរំលង គ្រប់ៗពេលដែលប្រើ ជំនួសសម្រាប់បៀឈុតថ្មី ចំណែកបៀសន្លឹកដំបូងសម្រាប់ឈុតថ្មី គឺនិងត្រូវបើកឡើងមក ហើយចំនួនរបស់បៀដែលបានបើកចោលនិង គឺស្ថិតនៅលើតួលេខរបស់សន្លឹកបៀ បៀសន្លឹកដំបូង ( J.Q និង K គឺគិតស្មើ10)
  – គ្រប់ពេលដែលមានកំហុសឆ្គងក្នុងពេលចាប់ផ្តើម គឺនិងមានការកែសម្រួលតែថាបើមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលេងហ្គេម៍ មិនដូច្នោះទេគឺនិងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ប្រអប់ដែលចែកបៀ ហើយ ប្រអប់ថ្មីគឺនិងនាំមកជំនួស គឺស្ថិតនៅលើសភាពការ
  -ទាំងអស់នេះ គឺស្ថិតនៅលើស្ថានភាពទាំងផ្នែកសេវាកម្មគ្រប់គ្រង សុំបញ្ជាក់សិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬ ចាត់ទុកជាមោឃៈនៃហ្គេម៍នីមួយៗ របស់ប្រអប់


  2, Dragon Tiger ( បៀខ្លា-នាគ) : សន្លឹកបៀពណ៌ទឹកប៊ិច
  – ក្តាចុងក្រោយរបស់ហ្គេម៍​បៀត្រូវមើលចេញពី បៀពណ៌ទឹកប៊ិច ( អ្នកចែកបៀគឺជាអ្នកកាច់)
  – ប្រសិនបើ បៀរពណ៌ទឹកប៊ិចចេញមកស្របពេលកំពុងចែកបៀ ហ្គេម៍ដែលកំពុងលេងនិង គឺបញ្ជាក់ថាជាហ្គេម៍ចុងក្រោយ
  – ប្រសិនបើហ្គេម៍​ត្រូវបានបញ្ចប់ មានបៀពណ៌ឬលឿងជាបៀដែលចោល សម្រាប់ហ្គេម៍​បន្ទាប់ ហ្គេម៍​ខាងក្រោយនិងគឺមិនអាចកើតឡើង
  – ប្រសិនបើមានការចែកបៀបន្ថែមតាមក្រោយគឺគិតថាជាហ្គេម៍​ចុងក្រោយ ហើយត្រូវបានកំណត់ថាហ្គេម៍​មិនត្រឹមត្រូវ ចាត់ទុកជាមោឃៈ


  3. Dragon Tiger ( បៀខ្លា-នាគ) : បៀដែលបើកចេញមក
  – បៀក្នុងហ្គេម៍​ទាំងអស់ ដែលមានការបើផ្ងារឡើងមកនៃហ្គេម៍​ រវាងនៃការរង់ចាំការដាក់ភ្នាល់ គឺគិតពិន្ទុជា មោឃៈ នៃហ្គេម៍​និង ហើយផ្នែកសេវាកម្មគ្រប់គ្រង បានទទួលសិទ្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ឈប់ប្រអប់បៀ
  – បៀពិសេស ដែលចែកបន្ថែម (ប្រើសម្រាប់ក្តាបន្ទាប់) និង បើកផ្ងារបៀរ ចេញមកគឺគិតជាបៀចោល ផ្នែកគ្រប់គ្រងទទួលបានសិទ្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលនិងត្រូវបញ្ឈប់សម្រាប់ប្រអប់បៀ
  – មានដំណាក់កាលយ៉ាងសាកសម​ ដោយការគ្រប់គ្រងជាមួយបៀដែលបើកចេញកំពុងហូសបៀទៅមកស្ថិតលើរយះពេលនៃការហូសបៀ និង​ ចំនួនរបស់បៀដែលបានបើកចេញ
  – បៀដែលមានការបើកចេញមកនៅពេលចាប់ផ្តើម រឺ បៀដែលបើកចោលទៅនិង គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ហ្គេម៍​ដែលកំពុងលេង


  4,​ Dragon Tiger ( បៀខ្លា-នាគ) : លក្ខខ័ណរបស់បៀដែលមានកំហុសឆ្គង
  – គ្រប់ៗពេលដែលមានការចែកបៀមានកំហុសឆ្គង គឺនិងមានការកែសម្រួល រយះពេលគឺស្ថិតនៅលើបៀដែលនៅសល់លើតុ ព្រោះដូចនេះទើបជាការលេងដែលយុត្តិធម៍ ការគ្រប់គ្រងចាត់ការ ទទួលបានសិទ្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដែលនិងសម្រេចចិត្តចាត់ទុកថាជាមោឃៈ រឺ កែសម្រួលលទ្ធផលពិន្ទុបៀដែលមិនត្រឹមត្រូវ
  – ស្ថិតនៅលើស្ថានការណ៍ ខាងផ្នែកចាត់ការគ្រប់គ្រងគឺទទួលសិទ្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តលេងហ្គេម៍​បន្ត រឺ បញ្ឈប់សម្រាប់បៀនោះ


  5,​ Dragon Tiger ( បៀខ្លា-នាគ) : បៀរបូតធ្លាក់
  – បៀដែលរបូតចេញពីប្រអប់ នៅពេលកំពុងអូសបៀ មុននិងបើក ក្នុងពេលចាប់ផ្តើម , ការចូលសន្លឹកបៀ , និងមានទាញយកមកប្រើថ្មី
  – បៀដែលរបូតចេញក្រៅប្រអប់ ក្នុងពេលអូសបៀ មុននិងបើក,ក្នុងពេលចាប់ផ្តើម,ការចោលបៀហើយមានការទាញយកមក និងបាននាំយកទៅប្រើថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ បើបៀបើកមុនពេលនិងរបូតចេញពីប្រអប់ដៃ ចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយនិងអូសបៀសាជាថ្មីចេញពីប្រអប់