ការលេង ហៃឡូអនឡាញRoyal1688

By | ខែ​កក្កដា 20, 2018
sic bo online

ក្នុងការលេងហ្គេមដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់នៅក្នុង Royal1688 បាននាំមកសម្រាប់លោក-អ្នកបានលេងអនឡានដោយផ្ទាល់ ពីកាស៊ីណូពិតជាមួយនិងហ្គេម ហៃឡូអនឡាញ រឺ Sic Bo ហៃឡូ ក៏ជាហ្គេមដែលមានទំរង់ច្រើនបែបក្នុងការលេង អាស្រ័យលើការចូលចិត្តលេងភ្នាល់ ហៃឡូអនឡាញ Royal1688 ជាហ្គេមកាស៊ីណូ ឡុកឡាក់ ដែលមានភាពពេញនិយមនិងប្រជាប្រិយ មកជាប្រព័ន្ធអនឡាញហើយនៅថ្ងៃនេះមានការភ្នាល់ជាច្រើនអោយលោកអ្នកបានជ្រើសរើស ការភ្នាល់ប្រើរយៈខ្លី អ្នកអាចធ្វើការលេងបានយ៉ាងជក់ចិត្តលេងងាយស្រួល ហៃឡូ​ ជាហ្គេមកាស៊ីណូ ហើយកាស៊ីណូអនឡាញ ដែលងាយស្រួលយល់

ការលេង ហៃឡូអនឡាញRoyal1688

sic bo online

ការលេង Royal1688 ហៃឡូអនឡាញ មានគោលបំណងនៃការលេង គឺដើម្បីស្វែងរកពិន្ទុគ្រាប់ឡុកឡាក់ គឺមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ចំនួន 3គ្រាប់ មួយគ្រាប់ៗមាន 6មុខ តាំងតែលេខ 1 ដល់លេខ 6 ដែលកើតឡេីងមកពីការលេង និងមានច្រើនទម្រង់ របៀបនៃការលេងមានចំនួន 7 របៀប ដូចខាងក្រោមនេះ

  1. ការចាក់ ខ្ពស់-ទាប មួយសងមួយ ដោយរាប់ពិន្ទុរបស់ឡុកឡាក់ទាំងអស់ 3គ្រាប់
  2. ការចាក់លេខ មួយសងមួយ ដោយអាចមើលពិន្ទុពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3គ្រាប់ បើមានលេខដែលលោកអ្នកបានភ្នាល់នៅក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3គ្រាប់ គឺឈ្នះ តែបើក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3គ្រាប់ មានលេខ2គ្រាប់ដែលអតិថិជនបានភ្នាល់នៅក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3គ្រាប់ គឺសង 2ដង ហើយបើមានទាំង 3គ្រាប់ គឺសង 3ដង
  3. ការចាក់ លេខតូត គឺសង 5ដង ដោយរើសលេខភ្នាល់មក 2លេខ ដោយសង្ឃឹមថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3គ្រាប់នេះ និងមានលេខចេញតាមដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសទុក
  4. ការចាក់ លេខតូតគូ គឺសង 8ដង ដោយរើសលេខភ្នាល់មក 1លេខ ដោយសង្ឃឹមថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3គ្រាប់នេះ និងមានលេខចេញដូចគ្នាចំនួន 2គ្រាប់
  5. ការចាក់គ្រាប់ពិន្ទុរួម សងតាមគ្រាប់ពិន្ទុដែលចេញ ដោយរាប់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង​3គ្រាប់ ហើយត្រូវមានតាំងតែ 4គ្រាប់ពិន្ទុ រហូតដល់ 17គ្រាប់ពិន្ទុ អោយជ្រើសរើសលេង
  6. ការចាក់លេខសាម សង 150ដង ដោយគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់ ត្រូវជាមួយការភ្នាល់ គឺចាត់ទុកថាឈ្នះ
  7. ការចាក់លេខសាមមិនកំណត់ សង 24ដង អោយតែគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់ចេញលេខគ្រាប់ដូចគ្នា មិនចាំបាច់កំណត់លេខ​ សុំតែជាសាមអ្វីក៏ឈ្នះដែរ