បាខារ៉ាត់ អនឡាញ

បាខារ៉ាត់ អនឡាញ

បាខារ៉ាត់ រឺ Baccarat ជាហ្គេមបៀដែលទទួលបានការពេញនិយមខ្ពស់បំផុត ពីអ្នកលេងកាស៊ីណូអនឡាញទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស បាខារ៉ាត់មានច្បាប់ការលេងដែលមិនវង្វេងងាយយល់និងជាហ្គេមដែលមានអត្រាការលេងឈ្នះខ្ពស់ជាងហ្គេមផ្សេងៗ បាខារ៉ាត់់ (Baccarat) ជាហ្គេមដ៏ពេញនិយមរបស់កាស៊ីណូអនឡាញឈានមុខជាច្រើន ដោយខាងយើងបានរៀបរៀងច្បាប់ការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញបែបត្រួសៗ​ ដើម្បីអោយអ្នកមានចំនាប់អារម្មណ៏ បានសិក្សាស្វែងយល់ក្នុងច្បាប់ការលេង បៀបាខារ៉ាត់ ដើម្បីអោយលោកអ្នកបានយល់មុនលេងពិតប្រាកដ

ទំព័រការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ

បាខារ៉ាត់អនឡាញ ជាការភ្នាល់គ្នាបែបសងខាងរឺពីរភាគី គឺខាងកូន(Player) និង (Banker) ដោយប្រើគោលការណ៌ថាភាគីខាងណាមានពិន្ទុជិត 9 គ្រាប់ជាង ដោយមានជម្រើសការភ្នាល់ដូចខាងក្រោមនេះ

  • 1. Player គឺភ្នាល់ខាងកូន
  • 2.Banker គឺភ្នាល់ខាងមេ
  • 3.Tie Game គឺលទ្ធផលស្មើគ្នារវាងខាងកូននិងខាងមេ
  • 4. Player Pair គឺលទ្ធផលខាងកូនចេញគូ
  • 5. Banker Pair គឺលទ្ធផលខាងមេចេញគូ

ការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ ចាប់ផ្តើមដោយការចែកបៀដោយផ្ងារបៀ 2 សន្លឹកទាំងខាងកូននិងខាងមេហើយបើ 2សន្លឹកដំបូងបាន 1គ្រាប់ដល់ 5គ្រាប់ អូស,​ 6គ្រាប់ រឺ 7គ្រាប់ ជ្រក, 8គ្រាប់ រឺ 9គ្រាប់ ជ្រក(Natural) មិនបាច់អូសបៀទៀតក៏ដូច ប៉ក់ក្នុងបៀប៉ក់ នៅក្នុងបៀបាខារ៉ាត់ 9គ្រាប់គឺបៀខ្ពស់បំផុត

ច្បាប់ការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ

ការរាប់គ្រាប់ បៀបាខារ៉ាត់ : បៀA រាប់ស្មើរនឹង 1 បៀ J/Q/K/10 រាប់ស្មើនឹង 0 ហើយបៀផ្សេងៗទាំងអស់រាប់តាមគ្រាប់មុខបៀ

បៀ​Natural : ក្នុងបាខារ៉ាត់(Baccarat) បៀNatural ពេលបានពិន្ទុ 8 រឺ 9 ពីបៀពីរសន្លឹកដំបូងទាំងសងខាងត្រូវ “ជ្រក” រឺ មិនសុុំបៀថែមព្រោះមានតែពិន្ទុមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចយកឈ្នះNatural 8 បានគឺ Natural 9 ប៉ុណ្ណោះ

ច្បាប់់ បាខារ៉ាត់​ របស់ខាងកូន(Player) ពេលបៀ 2 សន្លឹកដំបូងរបស់ខាងកូនមានពិន្ទុរួមអោយខាងកូនធ្វើដូចនេះ 8​ រឺ​ 9 = ជ្រក (Natural) 6 រឺ 7 = ជ្រក 0 1 2 3 4 រឺ 5 = អូស

ច្បាប់់ បាខារ៉ាត់​ របស់ខាងមេ(Banker) ពេលបៀ 2 សន្លឹកដំបូងរបស់ខាងមេមានពិន្ទុរួមអោយខាងកូនធ្វើដូចនេះ 8​ រឺ​ 9 = ជ្រក (Natural) 6 រឺ 7 = ជ្រក 0 1 2 3 4 រឺ 5 = អូសว

ការក្លាយជាអ្នកឈ្នះក្នុង បាខារ៉ាត់

ភាគីដែលមានពិន្ទុច្រើនបំផុតនិងជិត 9 គ្រាប់បំផុតក្លាយជាអ្នកឈ្នះ ភ្នាល់ខាងកូន(Player) បានប្រាក់ 1 សង 1 ភ្នាល់ខាងមេ(Banker) បានប្រាក់ 1 សង 1​ តែត្រូវកាត់ 50%ដែលជាថ្លៃតុង ភ្នាល់ខាងស្មើគ្នា(TieGame) បានប្រាក់ 1 សង 8 ភ្នាល់ខាងកូន ចេញគូ(Player Pair) បានប្រាក់1 សង 11 ភ្នាល់ខាងមេចេញគូ(Banker Pair) បានប្រាក់ 1 សង 11 ពេលពិន្ទុរបស់បៀចេញមកស្មើរគ្នាទាំងសងខាង មិនមានការឈ្នះចាញ់ ការភ្នាល់ទាំងអស់មិនថាខាងមេរឺខាងកូន(លើកលេងបៀគូ) អាចដកយកវិញបាន

រូបភាពការលេងហ្គេម បាខារ៉ាត់អនឡាញ

1Scasino បាខារ៉ាត់ អនឡាញ Holiday Palace Baccarat Reddragon Baccarat Gclub Baccarat Princess Crown Baccarat