Galaxyslot Download

galaxyslot download

GALAXYSLOT ហ្គេមស្លុតអនឡាញយុគថ្មីមានទម្រង់ការចូលលេងជាច្រើនប្រភេទដោយអាច ដោនឡូត Galaxyslot មកតម្លើងបានដោយឥតគិតថ្លៃ Fileតម្លើងមានទំហំតូចមិនដល់ 1MB ចំណែកការតម្លើងកម្មវិធី Galaxy Slot ចូលក្នុងគ្រឿងកុំព្យូទ័រក៏មិនលំបាកគ្រាន់តែប៉ុន្មានដំណាក់កាល អាចលេងលើទូរស័ព្ទដៃមានភាពរហ័សអ៊ីនធើរណែតតិច លេងបានគ្រប់កន្លែងសប្បាយបានគ្រប់ពេលវេលា

ដោនឡូត GALAXYSLOT

ទាញយក Galaxyslot

ធ្វើការដោនឡូត File តម្លើង Galaxyslot បានពី Link ដោនឡូតតាមខាងក្រោម គឺ File មានទំហំតូចទាញយកងាយ

ទាញយក Galaxyslot

ជំហានការដោនឡូតតម្លើង GALAXYSLOT

សំរាប់លោកអ្នកអតិថិជនមិនដែល ដោនឡូតកម្មវិធី Galaxyslot មកតម្លើង ចូលគ្រឿងកុំព្យូទ័រ រឺ Notebook អាចមើលជំហាននៃការតម្លើងបានពីវីដេអូនិងអត្ថបទខាងក្រោមនេះ តម្លើងងាយស្រួលមានសុវត្ថិភាពដល់កុំព្យូទ័រ

galaxyslot download

បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការ Download Galaxyslot មកហើយអោយអ្នកចុចលើ File តម្លើង Galaxy Slot ( GalaxySlot_setup.exe) តាមរូប បន្ទាប់មកជ្រើសរើសភាសានៃការតម្លើង រួចហើយចុចលើប៊ូតុង OK

ดาวน์โหลด ติดตั้ง galaxyslot

ចូលទៅតួជួយតម្លើងកម្មវិធី Galaxyslot ដោយការចុចលើ ប៊ូតុត “Next” បន្ទាប់មកជ្រើសរើសតំណែងដែលត្រូវការនិង តម្លើង Galaxy Slot រួចរាល់ហើយចុចលើប៊ូតុង Next

galaxyslot download location

បង្កើតការចូល ( អាយខុនហ្គេម Galaxyslot) ទុកលើ Start Menu ថាអ្នកមិនចង់បានការបង្កើតអោយចុចលើ “Don’t create start menu folder” រួចហើយចុចលើ Next បន្ទាប់មកចុចលើ “Create a desktop icon” ដើម្បីបន្ថែមអាយខុនហ្គេម Galaxy Slot ទៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នករួចរាល់ហើយចុចលើប៊ូតុង Next ខាងក្រោម

galaxyslot-icon-download

ធ្វើការចុចលើ ប៊ូតុង “Install” ដើម្បីដំណើរការ តម្លើង Galaxyslot ពេលការតម្លើងរួចរាល់អោយអ្នកចុចលើប៊ូតុង Launch GalaxySlot និងចុចលើប៊ូតុង Finsh ដើម្បីបញ្ចប់ការតម្លើងហើយចាប់ផ្តើមកម្មវិធីហ្គេម Galaxy Slot Online

galaxyslot setup finish

បន្ទាប់មកនិងមានផ្ទាំង Login ឡើងមកតាមរូប អោយអ្នកដាក់ User និងលេខសំងាត់ចូលហ្គេម Galaxyslot របស់អ្នករួចរាល់ហើយ ចុចប៊ូតុង Enter

galaxyslot download games