ស្លុតអនឡាញ

ស្លុតអនឡាញ

ហ្គេមស្លុត រឺ ហ្គេមស្លុតអនឡាញ សព្វថ្ងៃចាត់ទុកថាជាហ្គេមអនឡាញដែលបានទទួលការពេញនិយមយ៉ាងខ្ពស់និងមកនៃទម្រង់របស់ហ្គេមភ្នាល់ដែលមានសេវាកម្មនៅក្នុងវេបសាយកាស៊ីណូអនឡាញរឺតាមវេបសាយភ្នាល់អនឡាញទូទៅ តើដឹងរឺទេថាសំរាប់ហ្គេមស្លុតងាយៗបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើននិយម វាក៏មានតិចនិកនិងវិធីការលេងធ្វើអោយបានប្រាក់រឺសេចក្តីសុខជាមួយការលេងហ្គេមស្លុតអោយបានច្រើនជាងមុនថ្ងៃនេះយើងសុំណែនាំ វិធីលេងស្លុត អនឡាញមកស្វែងយល់និងនាំទៅកែសម្រួលប្រើជាការនាំផ្លូវព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្វែងរកថា វិធីលេងស្លុត អនឡាញលេងបែបណាអោយបានប្រាក់រឺលេងបែបណាអោយជេកផតផ្ទុះ ជាបឋមយើងនឹងចាប់ផ្តើមពីធ្វការស្វែងយល់ជាមួយហ្គេមស្លុតធានាថាអានអត្ថបទនេះហើយនិងបានយល់និងស្គាល់ច្បាស់ជាមួយហ្គេមរឺស្លុតអនឡាញបានកាន់តែច្រើនឡើង

ដំណាក់កាលការលេងស្លុត 3 រីល

1.ជ្រើសរើសព្រួញឆ្វេងស្តាំ ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទទឹកប្រាក់ មានភាពខុសប្លែកគ្នារបស់ចំនួនទឹកប្រាក់
2. ចុចកាក់ដេម្បីបន្ថែមចំនួនប្រាក់ក្រេឌីតចូលក្នុងគ្រឿងស្លុត 3. ចំនួនកាក់ដើម្បីភ្នាល់ អោយចុចលើ Bet One ចុចម្តង 1 កាក់ខ្ពស់បំផុត
3 កាក់​ រឺថាត្រូវការយោគម្តង 3 កាក់ លោកអ្នកអាចចុចលើពាក្យថា Play 3 Credits ក៏បានដូចគ្នា
4. បានគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវការហើយចុចលើពាក្យថា Spin Reel រឺប្រើវិធីយោគក៏បាន Spin ស្លុត 3 រីល
5. បើលោកអ្នកត្រូវការយកប្រាក់ចេញពីទូរស្លុតអោយចុចលើពាក្យថា Cash Out ប្រាក់និងរួមនៅប្រឡោះ Balance

ការលេងស្លុតបែប 5 រីល

គោលដៅក្នុងការលេង ស្លុត បែប 5 រីល ក៏គឺ ការបង្វិលដើម្បីអោយបាននិមិត្តសញ្ញារូបភាពដែល ហ្គេមស្លុត បានកំណត់ច្បាប់ទុករួច ទឹកប្រាក់រង្វាន់ផ្អែកទៅលើតួប្រែ 3 យ៉ាងគឺការកំណត់ ខ្សែរ ( lines ) ចំនួនក្រេឌីត ហើយនិមិត្តសញ្ញារូបប្រាក់រង្វាន់ ចំណែកនិមិត្តសញ្ញារូបភាពនោះ រង្វាន់ក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នា លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសចំនួន ខ្សែរ ( line ) បានចាប់ពី 1 – 20 ខ្សែរ ការគណនាប្រាក់រង្វាន់របស់ ហ្គេមស្លុត នេះនិងគិតពីឆ្វេងទៅស្តាំប្រើក្នុងការគណនា លក្ខណៈខ្សែរក៏ខុសប្លែកគ្នាទាំង 20 ខ្សែរ ដើម្បីជាការបន្ថែមឳកាសក្នុងការបាននិមិត្តសញ្ញារូបភាពបង្វិលត្រង់តាមខ្សែរដែលបានកំណត់ ទុកហើយ ខាងយើងខ្ញុំនិងលើកគំរូ ស្លុត 5 រីល អោយលោកអ្នកបានសិក្សាលំអិតមួយហ្គេមគឺហ្គេម Aztec’s Treasure រង្វាន់នោះមានជាច្រើនហើយការផ្សងរង្វាន់ ជេកផត ជារង្វាន់ធំបំផុតរបស់ Slot 5 Reel ហ្គេម Aztec’s Treasure មានទម្រង់ការលេងដែលសប្បាយភ្នែកងាយមើល

ច្បាប់សំខាន់ៗ របស់ Aztec’s Treasure បែប Slot 5 Reel

1. និមិត្តសញ្ញារបស់រូបភាព និងគិតពីខាងឆ្វេងទៅស្តាំ
2. និមិត្តសញ្ញា បូជាយារញ្ញ ផុសឡើងក្នុងប្រឡោះក៏បាន 3,4 ដល់ 5 រូប និងបានទទួលរង្វាន់ Spin ហ្វ្រីតាមលំដាប់ 5,15 និង 25 ចំណែកតួនៃខណៈដែល Spin នៅហ្វ្រីបានរូប បូជាយារញ្ញ 1,2,3,4 រឺ 5 ក៏បូកបន្ថែមចំនួនបង្វិលហ្វ្រីនេះចូលថែមទៀត 1,2,5,15 រឺ 25 តាមលំដាប់
3. តួ Aztec King ផុសឡើងនៅប្រឡោះ 2,3 និង 4 និងជាតួជំនួសនិមិត្តសញ្ញាដែលបានបាត់ទៅនៃប្រឡោះនោះ ( ជានិមិត្តសញ្ញារូបភាពដែលប្រើជំនួសរូបណាក៏បានលើកលែងតែ scatters )
4. រង្វាន់Progress រឺ ជេកផត និងបន្ថែមឡើងរឿយៗរហូតដល់មានអ្នកឈ្នះ រង្វាន់នោះគិតពីចំនួនប្រាល់ភ្នាល់របស់អ្នកលេងដោយគិត 1.5% មកចូលរួមផងដែរជាមួយអ្នកលេងផ្សេងៗទៀត ដែលលេងស្លុត ហ្គេមជាមួយគ្នា ហើយនាំមកជារង្វាន់ Progress រឺ ជេកផត
5. ច្បាប់ផ្សេងៗ របស់ Slot 5 Reel ការឈ្នះនៃខ្សែរ រឺ lines ដែលខុសពីគ្នា ប្រាក់រង្វាន់និងត្រូវថែមចូលទៅ
6. ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុតដែលបានទទួលនិងមិនលើសពី 50,000 ក្រេឌីត 1ខ្សែរ ( lines )