ការចុះឈ្មោះលេងភ្នាល់អនឡាញ

សម្រាប់លោក-អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ការចុះឈ្មោះលេងហ្គេម កាស៊ីណូអនឡាញ ស្លុតអនឡាញ ភ្នាល់កីឡាអនឡាញ​ ប្រភេទផ្សេងៗ ជាមួយ bbnet88.com ដែលគ្រាន់តែអនុវត្ថនូវជំហានងាយៗមួយចំនួនដូចតទៅនេះ

ទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ Call Center ដើម្បីស្នើសុំគណនីថ្មី បន្ទាប់មកបុគ្គលិកនឹងស្នើសុំពត៌មានរបស់លោកអ្នកដើម្បី បើកគណនីថ្មី មានដូចជា លេខគណនី ឈ្មោះគណនី ដើម្បីប្រើក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ត្រលប់មកវិញ លេខទូរស័ព្ទដែលអាចទំនាក់ទំនងអ្នកបាន ធនាគារដែលអ្នកងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ចូលមកលេងជាមួយយើង បន្ទាប់មកយើងនិងផ្ញើ SMS ប្រាប់លេងគណនីរបស់អ្នក

ការផ្ទេរទឹកប្រាក់ដើម្បីបើក User

ធ្វើការផ្ទេរទឹកប្រាក់មកគណនីដែលខាងយើងខ្ញុំបានផ្ញើចូលក្នុង SMS ដើម្បីធ្វើការបើកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ (User) ថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំ ដើម្បីបើកគណនីថ្មីលើកដំបូង អ្នកត្រូវផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងទាប 500 បាត​ បន្ទាប់ពីលោក-អ្នកបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់រួចរាល់ សូមលោក-អ្នកធ្វើការ ទូរស័ព្ទមកកាន់បុគ្គលិកខាងយើងខ្ញុំភ្លាម ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យអោយបានត្រឹមត្រូវ

bank online

ការទទួលសារបញ្ជាក់ពី User / Password

បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកខាងយើងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យចំនួនទឹកប្រាក់នៃគណនីដែលបានផ្ទេរទឹកប្រាក់ចូលមករួចរាល់ហើយ ខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងគណនី User របស់លោកអ្នកព្រមទាំងផ្ញើ SMS ដើម្បីបញ្ជាក់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ហើយលោកអ្នក ក៏លេងហ្គេមអនឡាញយើងខ្ញុំបានជាការស្រេច

* ត្រូវប្រើគណនីដូចគ្នាជាមួយនិង User ក្នុងការផ្ទេរទឹកប្រាក់នៅពេលបន្ទាប់ *ក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បន្ទាប់គ្រាន់តែជូនដំណឹង User និិង ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរចូលមក លោកអ្នកអាចធ្វើការភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូបន្តទៀតបាន

sms user casino