តម្លើង Galaxyslot ទូរស័ព្ទដៃ Tablet

galaxyslot mobile

Galaxyslot ជាសេវាកម្មស្លុតអនឡាញទម្រង់ថ្មីអាចលេងលើទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនបានងាយៗ គ្រាន់តែអ្នក ទាញយកតម្លើងចូលលេង Galaxyslot តាមទូរស័ព្ទដៃ Tablet Android លេង Galaxyslotលើទូរស័ព្ទ អ្នកអាចលេង Galaxyslot តាមទូរស័ព្ទដៃ ដូចអ្នកលេងតាមកុំព្យូទ័រ របស់អ្នកបានដោយធម្មតាទោះប្រព័ន្ធទទួលសញ្ញាជា Edge ក៏ដោយ Galaxyslot ចាត់ទុកថាជាអ្នកនាំដោយសេវាកម្ម Slot Mobile ឬ កាលេងហ្គេមស្លុតអនឡាញតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ Android ទាញយក App Galaxyslot សំរាប់ទូរស័ព្ទដៃ Tablet អតិថិជនក៏អាចមើលដំណាក់កាលនៃការតម្លើង ចូលលេង Galaxyslot តាមរយៈទូរស័ព្ទបានតាមទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ

ការតម្លើង Galaxyslot ទូរស័ព្ទដៃ

Galaxyslot ទូរស័ព្ទដៃ

ជំហាននៃការតម្លើងកម្មវិធី Galaxyslot ចូលទៅលើទូរស័ព្ទឬTablet អោយអ្នកចូលទៅមេនូ ការកំណត់ (Setting) នៃទូរស័ព្ទដៃឬTablet Android របស់អ្នក / បន្ទាប់មកជ្រើសរើសលើមេនូ សុវត្ថិភាព (Security) / អោយធ្វេីការជ្រើសរើស ” Unknow sources ” អោយបានត្រឹមត្រូវ

galaxyslot mobile android

បន្ទាប់មក ទាញយក Galaxyslot App Android បានពី Link ទាញយកខាងក្រោម


ទាញយក Galaxyslot ទូរស័ព្ទដៃ

galaxyslot download qr code

ធ្វើការជ្រើសរើស ” Android Downlaod Game ” ហើយរង់ចាំបន្តិច បន្ទាប់ពីបានទាញយកហ្គេម Galaxyslot សំរាប់ទូរស័ព្ទដៃរួចរាល់ហើយ អោយធ្វើការ ជ្រើសរើស File HandSlot.apk ដែលប្រាដកឡើងក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ឬ Tablet របស់អ្នក ជ្រើសរើស ប៊ូតុង ” Install ” ដើម្បីធ្វើការតម្លើងហ្គេម

galaxyslot mobile app

ពេលតម្លើង Galaxyslot ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានរួចរាល់ អោយអ្នកជ្រើសរើសប៊ូតុង “Open” ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធីហ្គេម Galaxy ស្លុតអនឡាញ បន្ទាប់មកធ្វើការដាក់ លេខសំងាត់ ដែលអ្នកបានទទួល ដើម្បីចូលទៅកាន់ការលេងហ្គេម

Galaxyslot សម្រាប់ទូរស័ព្ទ