ស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen

By | ខែ​កក្កដា 25, 2018
holiday slot phoenix queen

Holiday Palace ហ្គេមស្លុត Phoenix Queen ចូលលេងអនឡាញជាមួួយនឹងការរំភើបរីករាយរបស់ហ្គេមស្លុត Phoenix Queenជាមួយនិមិត្តសញ្ញាស្លុតអនឡាញរឿងរាវរបស់រាជនីបក្សី Phoenix ហ្គេមស្លុតអនឡាញ Holiday Palace ហ្គេមដែលលោកអ្នកមិនគួររំលង Phoenix គឺជាបក្សីបរិសុទ្ទ វាមិនសម្លាប់របស់មានជីវិតដើម្បីយកមកធ្វើជាអាហារឡើយ (Phoenix)​ គឺជាហ្គេមដែលសប្បាយលេង ក្នុងទំរង់ការលេង ហ្គេមស្លុតអនឡាញ បាននៅថ្ងៃនេះ

ការលេងស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen

phoenix queen

ស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen​ ចំនុចទី 1 Infomation នៅក្នុងចំនុចនេះរួមទៅដោយ 1.1 មេនូ Back to menu​គឺមេនូសំរាប់ត្រឡប់ទៅទំព័រដើមហ្គេមស្លុតអនឡាញ 1.2 Game Info ពត៍មានរបស់ហ្គេមស្លុត​ Phoenix Queen ក្នុង Holiday Palace Casino 1.3 Game Recall មើលរក្សាការលេងកន្លងមក


ស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen​ ចំនុចទី 2​ BET ពត៍មានលំអិតប៊ូតុងការភ្នាល់ Betmultiplier គឺការភ្នាល់ទឹកប្រាក់ក្នុង​ Line ការលេង Credit Value គឹអត្រាចំណែករបស់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការលេងហ្គេម ដូចជា 1:1. 1:100. 1:1000


ស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen​ ចំនុចទី 3 ប៊ូតុង Play និង​ប៊ូតុង​ Maxbet PLAY គឺប៊ូតុងដែលប្រើការចាប់ផ្តើមហ្គេម រឺ ការបង្វិលស្លុត Phoenix Queen ក្នងសេវាកម្ម Holiday Palace MAXBET គឺប៊ូតុងចុច​ នៅពេលដែលលោអ្នក ត្រូវការភ្នាល់ខ្ពស់បំផុតក្នុងហ្គេម Phoenix Queen ស្លុតអនឡាញ


ស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen​ ចំនុចទី 4 Auto Play : ចុចជ្រើសរើសចំនួនហ្គេមដែលត្រូវការលេង រឺ​ SPIN ស្វ័យប្រវត្តិ


ស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen​ ចំនុចទី 5 Setting SOUND : ប៊ូតុងសំរាប់បិទបើកសម្លេងហ្គេមស្លុតអនឡាញ Phoenix Queen​ Left Right Toggle : ប៊ូតុងសំរាប់ប្តូរខាងឆ្វេងរបស់ទំព័រហ្គេម

អត្រាការសងស្លុត Phoenix Queen

អត្រាការសងរបស់និមិត្តរូបនិមួយៗក្នុងហ្គេមស្លុតPhoenix Queen Holiday Palace ដែលច្បាប់ការបានរង្វាន់នឹងរៀងពីឆ្វេងទៅស្តាំជាប់គ្នាយ៉ាងតិច 3​ និមិត្តរូប

phoenix queen

រូបភាពការលេងស្លុត Phoenix Queen

phoenix queen jackpot phoenix queen slot free spin