វិធីភ្នាល់បាល់ Goldenslot

By | ខែ​កក្កដា 26, 2018
វិធីភ្នាល់បាល់ Goldenslot

ភ្នាល់បាល់អនឡាញ សេវាកម្មភ្នាល់អនឡាញ​ កីឡាដែលទទួលបានការនិយមជាខ្លាំង ងាយលេងអាចលេងបានទាំងតាមវេបសាយនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ ទំរង់ការលេងជាសកលងាយលេងងាយយល់ជាមួយសេវាកម្ម Sportbook របស់ goldenslot លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះបានតាម Call Center របស់ scsbet168 រហូត 24 ម៉ោង


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

វិធីភ្នាល់បាល់ Goldenslot

ពេលលោកអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះជាសមាជិក Goldenslot រួចហើយ​នឹងទទួលបាន User​ និង Password សំរាប់ Login ចូលប្រព័ន្ធ ដោយបំពេញ​ User និង Password​ត្រូវប្រឡោះរឺតាមសញ្ញាព្រួញក្រហមផុសឡើងដូចរូប User និង Password អាចលេងបានទាំងស្លុតអនឡាញ​ កាស៊ីណូផ្ទាល់និង​ភ្នាល់កីឡាអនឡាញ


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ពេលចូលប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយ​​ ជ្រើសរើសមេនូខាងឆ្វេង SPORT រឹសង្កេតតាមសញ្ញាព្រួញក្រហមតាមរូប


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

បន្ទាប់ពីចូលទំព័រ SPORT ហើយ អ្នកនឹងជួបតារាងការប្រកួត​ និង ប្រភេទកីឡាផ្សេងៗដែលបានកំណត់នៅទំព័រដើមរបស់ SPORT​ បានយ៉ាងច្បាស់


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

អោយសង្កេតខាងឆ្វេងលើអេក្រង់ អ្នកនឹងឃើញកម្មវិធីកីឡាទាំងអស់ ដោយអាចជ្រើសរើសលេងបានជាច្រើនយ៉ាង មិនថាជាការភ្នាល់ដោយផ្ទាល់ លេងមុន រឺអាចសង្កេតបានតាមសញ្ញាព្រួញក្រហម


Goldenslot

អោយអ្នកលេងសង្កេតតារាងខាងស្តាំដៃ​ ដែលប្រាប់ពីពត៌មានលំអិតផ្សេងៗ​មិនថាជា គូដែលធ្វើការប្រកួត អត្រាគ្រាប់តរបស់គូនីមួយៗ​ តម្លៃ Handicap ទម្រង់ការលេង ខ្ពស់/ទាប 1*2 ដោយអ្នកលេងអាចជ្រើសរើសទម្រង់ការលេងតាមចិត្តស្រលាញ់


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

សំរាប់ទម្រង់ការលេង​ភ្នាល់ដោយផ្ទាល់រឺលេងបាល់ផ្ទាល់នេះ អោយអ្នកលេងសង្កេតប្រឡោះការេតូចៗខាងស្តាំបង្អស់ក្នុងតារាង​ អោយចុចលើប្រឡោះការេនោះ នឹងឃើញទំព័រភ្នាល់ដោយផ្ទាល់ ជាទំរង់ការលេងបាល់ដោយផ្ទាល់ ចំពោះគូដែលកំពុងប្រកួត

Goldenslot ទំរង់នៃការភ្នាល់

Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

បន្ទាប់ពីចុចចូលទំព័រលេងបាល់ផ្ទាល់​ អ្នកនឹងឃើញទំរង់ការលេងផ្សេងៗ ឈ្មោះក្រុមដែលកំពុងប្រកួត លទ្ទផលពិន្តុគូដែលកំពុងប្រកួត Match Tracker និងទំរង់តារាងការភ្នាល់


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

Match Tracker គឺ​តារាងចំលងការប្រកួត ដោយតារាងនេះនឹងធ្វើការចំលងការប្រកួតក្នុងទីលានបច្ចុប្បន្ន ដែលជាការប្រាប់ស្ថានការណ៍ថាខាងណាជាអ្នកសម្រុកនៅពេលនេះ​


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទិន្នន័យការប្រកួតទាំងពីរក្រុម ដោយកំណត់ Leage ដែលធ្វើការប្រកួត លទ្ទផលពិន្ទុទាំងពីរក្រុម ប្រកួតក្នុងវគ្គទីមួយ រឺ វគ្គទីពីរ ពេលវេលាដែលធ្វើការប្រកួត,


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការភ្នាល់បែប 1*2 គឺទំរង់ការលេងដែលទាយលទ្ទផលឈ្នះ រឺ​ ស្មើប៉ុណ្ណោះ ពីរូបភាពអោយអ្នកលេងសង្កេតថា បើមានឈ្មោះក្រុមក្នុងប្រឡោះតារាង និង មានតម្លៃ Handicap នៅក្រោយបង្អស់ និងតារាងដែលនៅកណ្តាលជាអក្សរ X សំដៅលើការលេងលទ្ទផលស្មើគ្នាដោយអ្នកលេងអាចជ្រើសរើសលេងបានក្នុងពេលកំពុងប្រកួត


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប Team to Qualify គឺការជ្រើសរើសទាយថាក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះនិងបានទៅវគ្គបន្ត


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបេប 4th Goal គឺជាការទាយលទ្ទផលថា ទាំងពីរក្រុមកំពុងប្រកួតនេះ ក្រុមណាជាអ្នកអាចរកគ្រាប់បាល់ទី 4​ បានមុន


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប Total Goals : OU គឺជាការជ្រើសរើសលេងបែបពិន្ទុ ខ្ពស់/ទាប ដោយរាប់លទ្ទផលរួមពិន្ទុទាំងពីរក្រុម ថាខ្ពស់ជាង រឺ ទាបជាង ក្នុងតម្លៃដែលកំណត់មកអោយ រឺ​ សង្កេតបានក្នុងតារាងតាមសញ្ញាព្រួញក្រហម


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប Double Chance គឺជាការជ្រើសរើសភ្នាល់បាន​ បែបជាគូអាចជ្រើសរើសបាន 3 ទំរង់គឺ 1 or X ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឈ្នះនិងស្មើគ្នា x or 3 ស្មើគ្នានិងក្រុមភ្ញៀវឈ្នះ 1 or 2 គឺក្រុមម្ចាស់ឈ្នះរឺក្រុមភ្ញៀវឈ្នះ


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប 1*2 Rest of The Match គឺជាទំរង់ការភ្នាល់ដែលស្រដៀងនឹងទំរង់ 1*2 តែមានចំនុចខុសគ្នាគឹមិនរាប់ ពិន្ទុលទ្ទផលរួមកន្លងមករបស់ទាំងពីរក្រុម ដូចជា ទាំងពីរក្រុមប្រកួតបាន 30នាទីហើយ​ ដោយពិន្ទុទាំងពីរ ក្រុមគឺ 3-1 បើសិនជាអ្នកលេងជ្រើសភ្នាល់ហើយ លទ្ទផលចប់ 90នាទី 4-1 នោះលទ្ទផលពិន្ទុនឹងចេញមកក្នុងទំរង់ 1-0


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប W3 Handicap គឺទំរង់ការលេងស្រដៀងនឹងទំរង់ 1*2 តែទំរង់របស់ 3W Handicap ជាការតគ្រាប់អោយគូប្រកួត ដោយចាប់ផ្តើមពី 3 គ្រាប់ចុះមកដល់ 1 គ្រាប់រឺ សង្កេតតាមតារាង


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប Asia Handicap គឺជាទំរង់តម្លៃគ្រាប់តដែលនិយមប្រើក្នុងតំបន់អាស៊ីយើង ដែលតម្លៃនេះមិនដូចតម្លៃក្នុងអឺរ៉ុប


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប OU គឹការទាយលទ្ទផលពិន្ទុខ្ពស់/ទាប តែជាអត្រាតម្លៃរបស់អាស៊ី


Goldenslot វិធីការភ្នាល់បាល់

ទំរង់ការលេងបែប Extact Score គឺជាការទាយលទ្ទផលពិន្ទុរួម របស់ទាំងពីរក្រុមថានឹងចេញមកពិន្ទុប៉ុន្មាន ពេលចប់ការប្រកួត